Książki
Filatelistyka
Mapy
 

Z dni grozy w Gorlicach

Autor X.Bronisław Świeykowski. Wydanie 1919 rok nakładem S.A.Krzyżanowskiego Kraków . Opis działań wojennych w Gorlicach od 25 września 1914 roku do 2 maja 1915 roku

 

Żołnierz Polski pod Gorlicami 1915

Autor -Generał F.K.Latinik. Wydanie Przemyśl 1923 rok . Książka opisuje dokładnie działalność 100 Pułku Ziemi Cieszyńskiej w bitwie pod Gorlicami . Książka uzupełniona 13 mapami obrazującymi kampanię gorlicką

 

Letniska Beskidu Niskiego

Wydanie 1938 rok. Wydanie Związek Letniskowy Powiatów i Gmin Województwa Krakowskiego. Kraków Lubicz 4. Bardzo interesujacy przedwojenny folder reklamowy z dziś już unikatowymi fotografiami z ziemi gorlickiej

 

Karpaty i Podkarpacie

Autor F.Antoni Ossendowski. Wydanie ok 1935 roku przez Wydawnictwo Polskie R.Wegnera w Poznaniu. Rozdział IV poświęcony Łemkowszczyznie z wieloma interesujacymi fotografiami

 

Przewodnik kolejowy po Galicji zeszyt nr 30

Autor Oswald Obogi . Wydanie ok 1900 roku . Przewodnik w języku niemieckim . Opisana trasa kolejowa Zagórzany - Gorlice i Stróże - Nowy Zagórz . Sa ciekawe fotografie( min rafineria Adama Skrzyńskiego w Libuszy) . Liczy 104 strony

 

Przewodnik kolejowy po Galicji zeszyt nr 29

Autor Oswald Obogi . Wydanie ok 1900 roku . Przewodnik w języku niemieckim . Opisana trasa kolejowa Tarnów - Stróze i Stróże - Nowy Sącz . Sa ciekawe fotografie .Przewodnik zawiera mape kolejowa Galicji . Liczy 110 stron

 

Gorlice-Tarnów .Der grosse Krieg

Ksiązka w języku niemieckim wydana w 1918 roku jako 21 zeszyt z 38 ukazujący I Wojnę Swiatową. Opisuję bitwę gorlicką z 1915 roku . Zawiera zestaw 6 map ukazujących przebieg bitwy gorlickiej i rozmieszczenie wojsk z tego okresu

 

Gorlice Reichsarchiw Band 30

Książka w języku niemieckim wydana w 1930 roku w Berlinie . Opisuje bitwę pod Gorlicami w 1915 roku. Zawiera bardzo ciekawe mapy dotyczące rozmieszczenia wojsko podczas operacji gorlickiej

 

Gorlice. 14 widoków miasta z 1915 roku

Wydanie 1915 rok nakładem Naczelnego Komitetu Narodowego . Dochód ze sprzedaży przeznaczony na odbudowę miasta . Tekst napisał Mieczysław Opałek . Książeczka zawiera 14 unikatowych fotografi z miasta i okolic z 1915 roku min - Rynek w Gorlicach, ulica Cmentarna w Gorlicach, Cmentarz Forteca w Gorlicach, Zagórzany Pałac, Cmentarz wojenny w Bieczu

 

Glinik Marjampolski . Folder Galicyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego

Folder formatu A4 , składający sie z 2 stron . Wydanie lata 30 te . Reklama oddziału fabryki beczek żelaznych

 

Wierchy . Rocznik poświęcony górom i góralszczyznie . Rok XIII

Wydanie 1935 rok. Nakładem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie . Rozdział pierwszy poświęcony Łemkowszczyznie( 46 stron).Dobry opis cmentarzy wojennych na Łemkowszczyznie i opis Beskidu Niskiego jako terenu turystycznego . Kilka ciekawych mapek i ilustracji

 

Krajoznawstwo Małopolski . Dr. Karol Kwieciński

Oprawa broszurowa. Wydanie 1921 rok Lwów . Książka opisuje ogólnie rozwój krajoznawstwa w Polsce z uwzgłednieniem Małopolski . Kilkanascie ciekawych ilustracji a z terenu ziemi gorlickiej -Kosciół z sobotami w Sękowej

 

Tadeusz Chorabik . Ruch uzdrowiskowo letniskowy w województwie krakowskim

Oprawa broszurowa. Wydanie 1938 . Książka liczy 24 strony . Książka przedstawia rozmieszczenie i nasilenie ruchu turystycznego w poszczególnych powiatach województwa krakowskiego . Książka podaje że w 1937 roku w powiecie gorlickim było zarejestrowanych 1241 turystów w rozbiciu na poszczególne gminy i dużo innych ciekawych informacji

 

Beskid Niski .Przewodnik z 1954 roku

Wydanie pierwsze .Autor Władysław Krygowski . Wydanie -Wydawnictwo Sport i Turystyka Warszawa . Nakład 5160 szt .

 

Schroniska PTTK W Karpatach Polskich

Autor Edward Moskała. Wydanie pierwsze z 1980 roku .Wydawca Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK w Krakowie . Ciekawe opisy schroniska PTTK na Magurze Małastowskiej i bacówki PTTK w Bartnem

 

Biecz i Dawna Ziemia Biecka

na tle swych legend , bajek,przesądów i zwyczajów

Autor Witold Fusek Wydanie Biecz 1939 rok -nakładem autora . Drukarnia Stanisława Kużniarskiego w Jaśle . Oprawa broszurowa

 

Biecz i jego zabytki

Broszura licząca 4 strony . Nakład Miejski Komitet Propagandy . Wydanie 1935 rok

 

Biecz w swoich pamiątkach

Zabytki Biecza opisane wierszem przez Filipa Szreniawę Szreniawskiego a wydane nakładem Stanisławy Szreniawa Szreniawskiej . Druk "Wisłoka" Jasło 1930 rok . Oprawa broszurowa

 

Biecz Starożytne Królewskie Miasto Grodowe

Autor A.Wąchała . Historia Biecza z ciekawymi fotografiami . Wydanie 1930 rok . Drukarnia Rzemieślnicza w Grudziądzu . Oprawa broszurowa

 

Biecz. Z podań i dziejów Ziemi Bieckiej

Autor Seweryn Udziela . Wydanie 1926 rok. Nakład Księgarnia geograficzna Orbis Kraków na zlecenie oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Krakowie . Kilka ciekawych fotografi z Biecza i Rzepiennika Biskupiego

 

Gorlice i okolice. Przewodnik z 1962 roku

Autor Adam Wójcik . Wydanie Sport i Turystyka . Nakład 5000 egz . Sporo ciekawych fotografi z lat 60 tych z terenu Beskidu Niskiego . Ciekawy opis małych miejscowości okolic Gorlic

 

Gorlice . Folder reklamowy z 1967 roku

Oprawa miękka. Wydanie w nakładzie 5000 szt przez WOIT w Rzeszowie. Krótki opis Gorlic i okolicznych miejscowosci z fotografiami z końca lat 60 tych

 

Gorlice w historii wojny europejskiej

Autor Marek Załeski. Oprawa broszurowa. Wydanie w 1985 roku w nakładzie 1000 szt. Krótki opis bitwy pod Gorlicami z 1915 roku

 

Ignacy Łukasiewicz. Twórca Przemysłu Naftowego

Oprawa broszurowa. Wydanie 1982 rok nakładem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej . Krótka historia przemysłu naftowego na Ziemi Gorlickiej

 

Anna Pabis . Gorlice i okolice w aureoli poezji

Wydanie 1984 roku . Tomik poezji ktory zawiera 27 wierszy poświeconych Ziemi Gorlickiej

 

Ziemia Gorlicka .Album

Twarda oprawa . Wydanie 1965 rok przez Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne Krakow. Nakład 8350 egz. Dużo ciekawych fotografi z regionu z lat 60 tych

 

W Beskidzie Niskim .Album

Autor Adam Czarnecki i Adam Sobański . Wydanie 1968 rok przez Wydawnictwo Interpress. Nakład 10000 szt. Dużo ciekawych fotografi z lat 60 tych Beskidu Niskiego i Ziemi Gorlickiej

 

Droga Do Niepodległosci Powiatu Gorlickiego

Autor Wiesław Knapik . Nakład Muzeum Regionalne PTTK w Gorlichach w 1988 roku. Nakład 1000 egz.

 

Austriackie Cmentarze Wojenne w Galicji z lat 1914-1918

Autor Jan Schubert . Wydanie 1992 rok . Wydawnictwo "Secesja" Kraków .Pierwsza publikacja Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Przyjazni Polsko-Austrackiej.

 

Gorlice 1915

Autor Michał Klimecki. Wydanie pierwsze z 1991 roku przez wydawnictwo Bellona w Warszawie . Opisuje bitwę pod Gorlicami w 1915 roku. Sporo ciekawych fotografi i mapa działań wojennych z 1915 roku

 

Pierwsza wojna światowa w Karpatach

Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Olszańskiego. Wydanie 1985 rok przez SKPB w Warszawie . Nakład 1500 egz

 

Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza

Autor Roman Frodyma .Wydanie w 1985 roku przez SKPB w Warszawie . Nakład 1000 egz . Opis wszystkich cmentarzy wojskowych z szkicami położenia na terenie Beskidu Niskiego

 

Szlakiem Żydowskich Zabytków Pokarpacia

Praca zbiorowa pod redakcją T.Olszańskiego. Wydanie przez SKPB w Warszawie w 1985 roku. Nakład 1500 egz. Opisane skupiska Żydów w Gorlicach, Bieczu, Grybowie

 

W gminie Łużna

Wydanie trzecie z 2001 roku. Autor Grzegorz Kubal. Opis gminy Łużna z ciekawymi fotografiami

 

Szlakiem po Magurach

Autor Jerzy Leśniak.Wydanie 1986 rok. Nakład Urząd Gminy Sękowa i Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu

 

Beskid Niski Polski i Słowacki

Autor Tadeusz Darmochwał. Wydanie 1993 rok przez Agencję Reklamową Hot w Białymstoku. Sporo ciekawych informacji z regionu gorlickiego

 

Informator Przewodnik Muzeum Regionalnego PTTK

Wydanie w 1988 roku przez PTTK o Gorlice.Dużo ciekawych fotografi z muzeum

 

Gorlice. Folder reklamowy

Autor Stanisław Kłos i Zbigniew Drążek.Wydanie w 1974 roku w nakładzie 5000 egz. Sporo ciekawych fotografi z epoki z Gorlic i okolic

 

Gorlickie Kartofilia 1890-1939

Autor Marek Załęski. Wydanie w 1988 roku przez Gorlicki Klub Kolekcjonerów.Nakład 1000 egz Broszura opisuje zwięzle historię gorlickie pocztówki

 

Gorlice i okolice. Przewodnik

Autor Stanisław Kłos . Wydanie I z 1976 roku. Wydawca WOIT Rzeszów. Opis 102 miejscowości z regionu gorlickiego

 

Gorlickie w PRL. Monografia

Wydanie z 1972 roku nakładem Rzeszowskiego Towarzystwa Prziaciół Nauk . Nakład 2500 egz . Praca zbiorowa pod przewodnictwem Aleksandra Potockiego

 

Gorlice. Folder reklamowy

Wydanie w 1980 roku w nakładzie 20000 egz przez WOIT w Nowym Sączu. Są przestawione z fotografiami krótkie ogólne informacje o Gorlicach

 

Gorlice.Studium historyczno-urbanistyczne miasta

Autor Józef Barut. Wydanie 1991 rok. Wydawca Muzeum Regionalne PTTK w Brzozowie Naklad 3000 egz

 

Łemkowie.Kultura-Sztuka-Język

Materialy z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK w 1983 roku w Sanoku .Wydanie pierwsze 1987 rok. Nakład ZG PTTK 6000 egz

 

Kocham ziemię gorlicką .Przewodnik po miejscach ciekawych i nieznanych

Wydanie 2001 rok nakładem Wydawnictwa Jagiellona S.A. Bogato ilustrowany informator o ziemi gorlickiej

 

Galicyjskie Cmentarze Wojenne .Tom I Beskid Niski i Pogórze

Autor Roman Frodyma . Wydanie 1995 rok przez oficynę wydawniczą "Rewasz" . Bogato ilustrowany przewodnik-informator po cmentarzach z I Wojny Światowej rejonu gorlickiego

 

Cmentarze I Wojny Światowej w Galicji Zachodniej

Autor Oktawian Duda . Wydanie przez Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie w 1995 roku. Monografia (ponad 500 stron ) opisująca bardzo szczegołowo wszystkie cmentarze z terenu Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego

 

Beskid Niski i Bieszczady . Przewodnik po schroniskach PTTK

Autor Edward Moskała . Wydanie w 1977 roku przez Zespół Obiektów Turystycznych w Sanoku. Nakład 10000 egz. Książka zawiera min opis schronisk PTTK na Mogórze Małastowskiej i w Bartnem

 

Gorlice. Wystawa sztuki ludowej Pogórzan Gorlickich

Wydano w 1960 roku w nakładzie 600 szt z okazji wystawy poswięconej kulturze ludowej Pogórzan Gorlickich . Zawiera bardzo ciekawy spis twórcow ludowych z okolic Gorlic z prezentacją ich wyrobów

 

Doliną Ropy

Autor Jerzy Leśniak .Wydanie 1986 rok. Wydawca - Urząd Kultury Fizycznej , Sportu i Turystyki w Nowym Sączu . Nakład 10000 egz. Liczy 16 stron

 

Informator Turystyczny Województwa Nowosądeckiego

Wydanie 1977 rok . Nakład 10000 egz. Wydawca : Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej w Nowym Sączu . Sporo turystycznych informacji o Bobowej, Gorlicach, Grybowie, Wysowej

 

Władysław Długosz

Autor Tadeusz Pabis . Wydanie 2003 rok. Liczy 36 stron . Autor opisuje życiorys Władyslawa Długosza pioniera rozwoju przemysłu nafowego regionu gorlickiego

 

Gorlice . Plan Miasta i informator

Wydawca Gorlickie Centrum Informacji . Wydanie ok 2005 roku . Liczy 10 stron . Sporo ciekawych fotografii z regionu Beskidu Niskiego

 

Kryptonim " Nadleśnictwo 14 " Ludwik Dusza

Wydawca : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza . Wydanie 1981 roku . Liczy 305 stron . Sporo ciekawych fotografii . Książka przedstawia dzieje konspiracji w okolicach Gorlic w latach 1939-1945

 

Tadeusz Romuald Topolski . Nazwy miejscowe Beskidu Gorlickiego

Wydawca : SKPB przy oddziale PTTK w Warszawie . Wydanie 1985 roku . Liczy 90 stron . Nakład 1000 egz .

 

Bogdan Mościcki . Gorlickie Przewodnik

Wydawca : Oficyna wydawnicza " REWASZ" i Muzeum Regionalne w Gorlichach . Wydanie 1992 roku . Liczy 144 strony . Przewodnik obejmuje teren powiatu gorlickiego

 

Grybów . Folder reklamowy

Oprawa miekka . Wydanie w 1960 roku nakładem Komitetu Obchodu 600 -lecia Miasta . Nakład 1500 szt .Krótki opis miejscowosci z fotografiami

 

Grybów.Folder reklamowy z 1968 roku

Autor J.Dużyk. Wydanie 1968 rok. Nakład 5050 egz przez WOIT Kraków

 

7 dni w Górach Grybowskich

Autor Jan Bazyl Lipszyc i Janusz Rygielski. Wydanie pierwsze z 1986 rok .Nakład 30000 egz

 

Sentymentalne spacery po miedzywojennym Grybowie

Autor Stanisław Osika . Wydanie pierwsze z 2008 rok .Zawiera min opis wszystkich kamienic rynku w Grybowie z ich planem

 

Wysowa Zdrój . Charakterystyka wysowskich wód mineralnych

Miękka oprawa . Wydawca " WILKAZ" Sp.z o.o. w Gorlicach w 1998 roku. Liczy 20 stron . Sporo ciekawch fotografi i informacji o zdrojach wysowskich

 

Wysowa i okolice

Autor Michał Paszkowski . Miękka oprawa . Nakładem Glob-Tour Kielce w 1998 roku. Nakład 2800 szt . Sporo ciekawch fotografi z epoki i informacji o okolicach Wysowej

 

Wysowa Zdrój . Przewodnik Informator

Autor Stanisław Węcławski . Miękka oprawa . Nakładem PP "Uzdrowisko Wysowa" w 1976 roku. Nakład 2800 szt . Sporo ciekawch fotografi z epoki

 

Bobowa. Folder reklamowy

Wydanie w 1979 roku w nakładzie 10000 egz przez WOIT w Nowym Sączu . Ogólne informacje o Bobowej z kilkoma fotografiami

 

Ciężkowice i okolice .Przewodnik

Wydanie w 1974 roku przez Urząd Gminy Ciężkowice w nakładzie 4000 szt. Sporo ciekawych fotografi Ciężkowic i okolic z lat 70 tych

 

Ciężkowice i okolica. Przewodnik z 1963 roku

Autor Włodzimierz Tomek. Wydanie w 1963 rok przez Wydawnictwo Literackie Kraków . Nakład 1000 egz

 

Ciężkowice . Dorobek i perspektywa folder z 1961 roku

Wydanie przez Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Ciężkowicach w 1961 rok . Nakład 1000 egz . Liczy 20 stron . Kilka ciekawych fotografi miasta z epoki

 

Biecz Zabytki . Folder reklamowy

Wydano nakładem Prezydium Rady Narodowej Wydział Kultury w Rzeszowie . Wydanie I z 1959 roku . Nakład 15000 egz .Liczy 8 stron . Sporo ciekawych fotografii z Biecza

 

Biecz i Okolice . Przewodnik

Autor Tadeusz Ślawski . Wydanie II z 1968 roku . Nakład 5150 egz. Sporo ciekawych fotografii z okolic Biecza i z samego miasta

 

Biecz i okolice .Przewodnik

Autor Tadeusz Ślawski . Wydanie III z 1973 roku przez Wydawnictwo " Sport i Turystyka" .Opis Biecza i przyległych miejscowości

 

Pogórze Karpackie.Przewodnik

Autor Andrzej Matuszczyk . Wydanie 1995 rok przez oddział PTTK w Tarnowie .Bogaty w fotografie i panormy przewodnik po ciekawej czesci Karpat Polskich

 

Beskid Niski . Szlak turystyczny Szymbark-Magura Małastowska-Wysowa

Wydanie 1982 rok . Nakład 10000 egz . Krótki opis szlaku turystycznego im. Winentego Pola który był związany od 1840 roku z Glinikiem Mariampolskim

 
 Ostatnia aktualizacja 2023-09-19