Gorlice
Biecz
Grybów
Ciężkowice
Bobowa
Szymbark
Stróże
Wysowa
Inne miejscowosci z regionu
Cmentarze wojenne z I wojny światowej
 

Wydawca . F.Dudryk

 

Biecz . Pozdrowienie z Biecza

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1900 roku (długi adres ) . Nakład F.Dudryk Biecz. Fotografował S.Better

 

Biecz . Kościół O. O . Reformatów

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1900 roku ( Obieg pocztowy 1901 rok ) Nakład J.Dudryk Biecz . Fotograf J.Zajączkowski Jasło

 

Biecz . Kościół Farny

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1900 roku ( Obieg pocztowy 1901 rok ). Nakład J.Dudryk Biecz. Fotograf J.Zajączkowski Jasło

 

Biecz . Ratusz

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1900 roku ( Obieg pocztowy 1901 rok) Nakład J.Dudryk Biecz. Fotograf J.Zajączkowski Jasło

 

Wydawca . Peisech Kliein

 

Biecz . Widok

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1900 roku(długi adres) . Nakładem Peisecha Kleina

 

Biecz . Klasztor

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1910 roku . Nakładem Peisecha Kleina

 

Wydawca . S.W.Niemojowski Lwów

 

Biecz . Targ

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1900 roku (długi adres ) Obieg pocztowy 1901 rok .Nakład S.W.Niemojowski Lwów . No 8

 

Biecz .Targ

Pocztówka kolorowa. Wydanie ok 1900 roku (długi adres) . Nakład S.W.Niemojowski Lwów No 8

 

Wydawca . Czytelnia im Tadeusza Kosciuszki w Bieczu

 

Biecz . Dom i ulica Marcina Kromera

Pocztówka w kolorze brązowym . Wydanie ok 1910 roku .Nakładem Czytelni im.Tadeusza Kosciuszki w Bieczu . Fotografował L.Franczykowski

 

Biecz . Dom z basztą

Pocztówka w kolorze brązowym . Wydanie ok 1910 roku .Nakładem Czytelni im.Tadeusza Kosciuszki w Bieczu . Fotografował Ks. J.Kmiecik

 

Wydawca . Składnica Kółek Rolniczych Biecz

 

Biecz . Ołtarz w kosciele O. O. Reformatów

Pocztówka w kolorze szarym. Wydanie ok 1910 rok . Wydanie Kółko rolnicze Biecz

 

Biecz . Kościoł farny

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1925 roku .Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz. Druk-Drukarnia św.Wojciecha Poznań . Fotografia L.Franczykowski

 

Biecz . Dom z basztą

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1925 roku .Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz. Druk-Drukarnia św.Wojciecha Poznań . Fotografia L.Franczykowski

 

Biecz . Fara i cmentarz wojenny

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1925 roku. Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz. Druk-Drukarnia św.Wojciecha Poznań . Fotografia L.Franczykowski

 

Biecz . Widok z góry cmentarnej

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1925 roku. Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz . Druk-Drukarnia św.Wojciecha Poznań. Fotografia L.Franczykowski

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1925 roku. Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz. Druk-Drukarnia św.Wojciecha Poznań . Fotografia L.Franczykowski

 

Biecz . Strona południowa

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1925 roku. Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz. Druk-Drukarnia św.Wojciecha Poznań. Fotografia L.Franczykowski

 

Biecz . Sąd powiatowy

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1925 roku. Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz. Druk-Drukarnia św. Wojciecha Poznań. Fotografia L. Franczykowski

 

Biecz . Klasztor OO. Reformatów

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1925 roku. Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz. Druk-Drukarnia św. Wojciecha Poznań. Fotografia L. Franczykowski

 

Biecz .Widok ogólny

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1925 roku. Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz. Druk-Drukarnia św. Wojciecha Poznań. Fotografia L. Franczykowski

 

Biecz .Ratusz i Wieża przed i po pożarze

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1925 roku. Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz. Druk-Drukarnia św. Wojciecha Poznań. Fotografia L. Franczykowski

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka w kolorze brąz/jasno niebieski . Wydanie ok 1928 roku. Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz.Druk Zakłady Reprodukcyjne Akropol Kraków .Fotografia St.Dollinger

 

Biecz . Kościół Farny i Baszta

Pocztówka w kolorze brązowym/jasno niebieski . Wydanie ok 1928 roku . Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz .Druk Zakłady Reprodukcyjne Akropol Krakow.Fotografia St.Dollinger

 

Biecz . Klasztor O.O.Reformatów

Pocztówka w kolorze brązowym/jasno niebieski. Wydanie ok 1933 roku . Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz Wydanie Zakłady Akropol Kraków . Fotografia St. Dollinger

 

Biecz . Pozdrowienie z Biecza

Pocztówka w kolorze jasno brązowym . Wydanie ok 1930 roku. Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz . Druk Zakłady Reprodukcyjne Akropol Kraków . Fotografia St. Dollinger

 

Biecz . Prezbiterium Kościoła Parafjalnego

Pocztówka w kolorze jasno brązowym . Wydanie ok 1930 roku . Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz . Druk Zakłady Reprodukcyjne Akropol Kraków . Fotografia St.Dollinger

 

Biecz . Pozdrowienie z Biecza

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1935 roku . Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz . Fotografia St. Dollinger

 

Biecz . Widok Ogólny

Pocztówka w kolorze jasno szary . Wydanie ok 1935 roku . Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz . Fotografia St. Dollinger

 

Biecz . Ratusz i wieża przed i po pożarze

Pocztówka w kolorze jasno szary. Wydanie ok 1939 roku . Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz .Fotografia St.Dollinger

 

Biecz . Ratusz

Pocztówka w kolorze szarym . Wydanie ok 1910 roku . Nakład Kółko Rolnicze Biecz . Fotografował L.Franczykowski

 

Biecz . Kościół farny

Pocztówka kolorowa . Wydanie ok 1910 roku . Nakład Kółko Rolnicze Biecz . Fotografował L.Franczykowski

 

Biecz . Kościół i dom z basztą

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1918 roku . Nakład Kółko Rolnicze Biecz. Druk Zakład Graficzny W.Krzeptowski Kraków . Fotografia Karol Hradecki. Numer 50-16

 

Biecz . Ratusz

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1918 roku . Nakład Kółko Rolnicze Biecz . Druk Zakład graficzny W.Krzeptowski Kraków . Fotografia Karol Hradecki . Numer 53-16

 

Biecz . Wielki ołtarz w kościele farnym

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1918 roku. Nakład Kółko Rolnicze Biecz. Druk Zakład Graficzny W.Krzeptowski Kraków. Fotofrafia Karol Hradecki . Numer 49 - 16

 

Biecz . Ogólny widok Biecza

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1918 roku. Nakład Kółko Rolnicze Biecz. Druk Zakład Graficzny W.Krzeptowski Kraków. Fotofrafia Karol Hradecki . Numer 51 - 16

 

Biecz. Kościoł w Bieczu

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1918 roku. Nakład Kółko Rolnicze Biecz. Druk Zakład Graficzny W.Krzeptowski Kraków. Fotofrafia Karol Hradecki . Numer 54 - 16

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka w kolorze jasno szary . Wydanie ok 1939 roku . Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz . Fotografia L.Burczyk

 

Biecz .Kościół parafialny , na prawo Baszta , w głębi Ratusz

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1939 roku. Nakład Składnicy Kółek Rolniczych Biecz . Fotografia L.Burczyk

 

Biecz . 3 obrazkowa

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1939 roku. Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz . Druk -Drukarnia św.Wojciecha Poznań . Fotografia Ludwik Burczyk

 

Biecz . Kościoł parafialny od strony Prezbiterium

Pocztówka w kolorze jasno szary . Wydanie ok 1935 roku . Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz . Fotografia L.Burczyk

 

Biecz . Klasztor O.O.Reformatów 4 obrazkowa

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1939 roku. Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz. Druk-Drukarnia św.Poznań. Fotografia Ludwik Burczyk

 

Biecz . Kościół parafialny. na prawo baszta obronna , w głebi wieża ratuszowa

Pocztówka w kolorze jasno brązowym . Wydanie ok 1938 roku . Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz .Druk-Drukarnia św.Wojciecha Poznań. Fotografia Jan Melko Gorlice

 

Biecz . Kościoł Parafialny w Bieczu

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1938 roku. Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz .Druk-Drukarnia św.Wojciecha Poznań. Fotografia Jan Melko Gorlice

 

Biecz . Zabytki Historyczne Biecza

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1938 roku. Nakład Składnica Kółek Rolniczych Biecz .Druk-Drukarnia św.Wojciecha Poznań. Fotografia Jan Melko Gorlice

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1937 roku. Nakład Składnica Kołek Rolniczych Biecz. Druk-Drukarnia św.Wojciecha Poznań. Fotografia St.Dollinger

 

Biecz . Gród , obecnie szkoła żeńska

Pocztówka w kolorze jasno brązowym . Wydanie ok 1910 roku. Nakład Kółko Rolnicze Biecz. Fotografia L.Franczykowski

 

Biecz . Klasztor O . O . Reformatów

Pocztówka w kolorze jasno brązowym . Wydanie ok 1940 roku. Nakład Kółko Rolnicze Biecz.

 

Wydawca . J.Krakowski

 

Biecz . Widok od strony Ropy

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1900 roku (długi adres ) Obieg pocztowy 1904 rok . Wydanie J.Krakowski . Fotografia Franczykowski

 

Biecz . Widok od strony lasku

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1900 roku (długi adres ) Obieg pocztowy 1904 rok . Wydanie J.Krakowski. Fotografia Franczykowski

 

Wydawca . Uszer Klein

 

Biecz . Biecz po pożarze 12.05.1903 rok

Pocztówka w kolorze jasno szary . Wydanie ok 1903 roku(długi adres) . Nakładem Uszera Kleina

 

Biecz . Biecz po pożarze 12.05.1903 rok

Pocztówka w kolorze jasno szary . Wydanie ok 1903 roku(długi adres) . Nakładem Uszera Kleina

 

Biecz . Biecz po pożarze 12.05.1903 rok

Pocztówka w kolorze jasno szary . Wydanie ok 1903 roku(długi adres) . Nakładem Uszera Kleina

 

Wydawca . J.Sikora

 

Biecz . Widok na Ropę

Pocztówka w kolorze ciemno zielonym. Wydanie ok 1900 roku (długi adres) .Wydanie J.Sikora . Fotografia L.Franczykowski

 

Biecz . Klasztor O .O . Reformatów

Pocztówka w kolorze ciemno zielonym. Wydanie ok 1900 roku (długi adres) .Wydanie J.Sikora . Fotografia L.Franczykowski

 

Biecz . Ratusz

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1908 roku . Wydawca Jan Sikora Biecz Nr 117194

 

Biecz . Kościól parafialny

Pocztówka w kolorze ciemno szarym . Wydanie ok 1908 roku . Wydawca Jan Sikora Biecz Nr 5365

 

Biecz .Widok na gród i łazienki królowej Jadwigi

Pocztówka w kolorze ciemno zielonym . Wydanie ok 1909 roku . Nakład J.Sikora . Fotografia L.Franczykowski

 

Biecz . Pozdrowienie z Biecza 6 obrazkowa

Pocztówka w kolorze ciemno szarym . Wydanie ok 1910 roku . Nakład J.Sikora nr 125696 . Fotografia L.Franczykowski

 

Wydawca . Leizer Goldberg i Chaim Kurz

 

Biecz .Klasztor O.O.Reformatów

Pocztówka w kolorze jasno brązowym . Wydanie ok 1910 roku. Nakład L.Goldberger i Ch.Kurza . Fotografia L.Franczykowski

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka w kolorze ciemno zielonym. Wydanie ok 1910 roku. Nakład L.Goldberger i Ch. Kurza . Fotografia L.Franczykowski

 

Wydawca . Książnica Atlas Lwów

 

Biecz . Dom Marcina Kromera

Pocztówka fotograficzna w kolorze szarym. Wydanie 1939 rok.Wydawca i druk -S.A.Książnica Atlas Lwów . Fotografia Wilhelm Ortler

 

Biecz . Dom Marcina Kromera

Pocztówka fotograficzna w kolorze szarym. Wydanie 1939 rok.Wydawca i druk -S.A.Książnica Atlas Lwów. Numer widokówki 2021 . Fotografia Wilhelm Ortler

 

Bez wydawcy do 1945 roku

 

Biecz . Dom z basztą

Pocztówka w kolorze szarym . Wydanie ok 1910 roku . Wydawcy brak. Fotografował Franczykowski

 

Biecz . Nad Ropą

Pocztówka ręcznie podkolorowywana . Wydanie ok 1914 rok . Brak wydawcy . Fotografia Franczykowski

 

Biecz . 3 widokowa

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1914 roku . Brak wydawcy i nakładcy . Na rewersie tylko numer 735

 

Biecz . Rynek

Pocztówka w kolorze jasno zielonym . Wydanie ok 1910 roku .Brak wydawcy . Fotografia L.Franczykowski

 

Biecz . Dom katowski -Józef Pieniażek

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1935 roku. Druk Drukarnia Polska Lwów . Brak wydawcy

 

Biecz . 2 widokowa

Pocztówka w kolorze ciemno szarym . Wydanie ok 1910 roku . Brak wydawcy i nakładcy . Na rewersie tylko numer 32 973 . Budowla z półokrągłymi oknami na obrazku zatytuowanym rynek to bożnica w Bieczu

 

Biecz .Widok na miasto z samolotu

Pocztówka fotograficzna w kolorze ciemno czarnym . Wydanie ok 1939 roku . Brak wydawcy i nakładcy .

 

Biecz .Widok na miasto

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1918 roku . Brak wydawcy i nakładcy .

 

Biecz . Uliczka obok Ratusza

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1935 roku. Brak wydawcy i nakładcy

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1935 roku. Brak wydawcy i nakładcy

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1935 roku .Brak wydawcy i nakładcy

 

Biecz . Klasztor w Bieczu

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno szary. Wydanie ok 1935 roku. Brak wydawcy i nakładcy

 

Biecz . Kościół

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1935 roku . Brak wydawcy i nakładcy

 

Biecz . Ratusz

Fotografia w kolorze jasno szarym o wymiarach 9 x 11 cm. Fotografia wykonana ok 1935 roku

 

Biecz . Kościół Parafialny

Pocztówka fotograficzna w kolorze szarym. Wydanie ok 1930 roku. Brak nakładcy i wydawcy

 

Biecz . Groby oficerów z bitwy w maju 1915 roku

Pocztówka fotograficzna w kolorze szarym. Wydanie ok 1935 roku. Brak nakladcy i wydawcy

 

Biecz . Baszta przy bramie wyżnej obok kościoła

Pocztówka fotograficzna w kolorze szarym. Wydanie ok 1935 roku. Brak nakładcy i wydawcy

 

Biecz . Baszta obok koscioła

Pocztówka fotograficzna w kolorze szarym. Wydanie ok 1930 roku. Brak nakładcy i wydawcy

 

Biecz . Kapliczka św . Floriana

Pocztówka fotograficzna w kolorze szarym. Wydanie ok 1935 roku. Brak nakładcy i wydawcy

 

Biecz. Fotografia

Pocztówka fotograficzna w kolorze szarym. Wydanie ok 1935 roku. Brak nakładcy i wydawcy

 

Biecz . Kościoł O.O. Reformatów -Ołtarz

Pocztówka w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1935 roku. Brak nakładcy i wydawcy

 

Biecz . Widok ogólny

Fotografia w kolorze szarym. Wydanie ok 1940 roku. Brak nakładcy i wydawcy . Fotografia wykonana przez żołnierza niemieckiego

 

Biecz . Fotografia -Dzieci przed Kościołem

Fotografia w kolorze szarym. Wydanie ok 1935 roku. Brak nakładcy i wydawcy

 

Biecz . Fotografia - Widok na Klasztor

Fotografia w kolorze jasno szarym. Wykonana 26,04,1941 rok.Wymiar 9x 6 cm . Brak nakładcy i wydawcy

 

Biecz. Ratusz w 1915 roku

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1915 roku. Brak nakładcy i wydawcy . Z tył opis

 

Biecz . Fotografia - Widok na miasto

Fotografia w kolorze jasno szarym. Wykonana w 1940 rok.Wymiar 9x 6 cm . Brak nakładcy i wydawcy

 

Biecz . Fotografia - Wieża ratuszowa

Fotografia w kolorze ciemno szarym. Wykonana w 1930 rok.Wymiar 9 x 6,5 cm . Brak nakładcy i wydawcy

 

Biecz . Widok na Ratusz i Miasto

Pocztówka w kolorze ciemno szarym. Wykonana ok 1900 roku.Brak wydawcy . Fotograf F.Drader. W prawym dolnym rogu podpis Franczykowskiego

 

Biecz . Wieża Ratuszowa

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wykonana ok 1930 roku.Brak wydawcy.

 

Biecz . Kościół Parafialny

Fotografia wykonana około 1925 roku przez architekta Bronisława Wiktora . Wymiar 13 x 18 cm

 

Wydawca . W.P.T

 

Biecz . Klasztor O.O.Reformatów

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1910 roku . Na rewersie napis -Do nabycia w głównej trafice w Bieczu. Wydawca W.P.T

 

Biecz . Kościół

Pocztówka w kolorze jasno szarym.Wydanie ok 1909 roku . Na rewersie napis -Do nabycia w głównej trafice w Bieczu .Wydawca W.P.T

 

Wydawcy zagraniczni

 

Biecz . Atak ułanów

Pocztówka kolorowa . Wydanie ok 1915 roku . Nakład Postkartenverlag Bruder Kohn Wien L. Numer wydania B.K.W.I 730-2

 

Biecz . Zniszczenie rosyjskiej Kawalerii pod Bieczem 28 października

Pocztówka w kolorze brązowym . Wydanie ok 1915 roku . Nakład : M . M. S. Wien . Numer wydania III/2 Nr 80

 

Biecz . Cmentarz z I wojny światowej

Pocztówka w kolorze jasno szarym/jasno zielony. Wydanie 1917 rok . Serie 2 Westgalizische Kriegierfriedhofe . Druk von Ed.Straelle Warnsdofr und Haida

 

Wydawca . Książka i Wiedza

 

Biecz. Widok ogólny

Pocztówka w kolorze ciemno szarym . Wydanie ok 1950 roku. Nakład Książka i Wiedza. Sygnatura B-II2126 . Fotografia S.Zoliński

 

Biecz. Wieża ratuszowa

Pocztówka w kolorze ciemno szarym . Wydanie ok 1950 roku. Nakład Książka i Wiedza. Sygnatura B-II2126 . Fotografia Zofia Chomętowska

 

Wydawca . Instytut Wydawniczy KRAJ Warszawa

 

Biecz . Wieża ratuszowa

Pocztówka w kolorze brązowym . Wydanie 1952 rok. Nakład Społdzielczy Instytut Wydawniczy KRAJ w Warszawie . Sygnatura 101/52. Druk RSW "Prasa" Warszawa . Fotografia Zofia Chomętowska

 

Wydawca . Powiatowa Spółdzielnia Pracy w Gorlicach

 

Biecz. Widok z Ratusza

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1960 roku. Nakład Powiatowa Spółdzielnia Pracy w Gorlicach. Sygnatura S-11-1. Nakład 5000 szt

 

Wydawca . Polskie Archiwum Krajoznawcze Warszawa

 

Biecz. Kościół Parfialny z zachodnią częscią miasta

Pocztówka w kolorze zielonkawym. Wydanie ok 1950 rok . Wydanie Polskie Archiwum Krajoznawcze Warszawa . Nakład Ksiegarni Stefan Honek Biecz . Nr k-1527

 

Wydawca . Biuro Wydawnicze Ruch

 

Biecz . Sarkofag rycerza Sułkowskiego kościele parafialnym

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1956 roku. Wydawca Biuro Wydawnicze "Ruch" . Druk Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jasle . Fotografia D.Zawadzki

 

Biecz . Kościół Parafialny

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1956 roku. Wydawca Biuro Wydawnicze "Ruch" . Druk Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jasle . Sygnatura 32-25. Fotografia D.Zawadzki

 

Biecz. Wieża ratuszowa

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1956 roku. Wydawca Biuro Wydawnicze "Ruch" . Druk Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jasle . Sygnatura 32-23. Fotografia D.Zawadzki

 

Biecz . Stalle w kościele parafialnym

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1956 roku. Wydawca Biuro Wydawnicze "Ruch" . Druk Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jasle . Fotografia D.Zawadzki

 

Biecz. Widok ogólny

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie 1972 rok. Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Sygnatura 32-1632. Nakład 2000 egz. Fotografia M.Zaleski

 

Biecz. Wieża ratuszowa

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie ok 1965 roku. Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Sygnatura 32-23 . Fotografia D.Zawadzki

 

Biecz. Kościół farny z XV-XVI wieku

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie ok 1972 rok. Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Fotografia T.Hermańczyk

 

Biecz . Dom Kromera (obecnie muzeum)

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie ok 1965 roku. Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Sygnatura 12-168.Druk PTTK Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle. Fotografia Z.Jankowski

 

Biecz. Widok ogólny

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie ok 1965 roku. Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Druk PTTK -Zakład Wytwórczy " Foto Pam " w Jaśle . Fotografia D.Zawadzki

 

Biecz. Widok ogólny

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie ok 1975 roku. Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Druk PTTK - Zakład Wytwórczy w Jaśle . Fotografia D.Zawadzki

 

Biecz . Nagrobek Piotra Sułkowskiego

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie ok 1975 rok. Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Fotografia T.Hermańczyk

 

Biecz . Baszta Katowska z XIV w.

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie ok 1965 roku. Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Sygnatura 32-196. Druk PTTK Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle . Fotografia M.Pietruszka

 

Biecz . Fragment Rynku

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie 1962 rok. Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Sygnatura 32-300. Nakład 1100 egz . Druk PTTK - Zakład Wytwórczy " Foto Pam " w Jaśle . Fotografia L.Święcki

 

Biecz . Ratusz

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie ok 1965 roku. Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Sygnatura 12-440. Druk PTTK - Zakład Wytwórczy " Foto Pam" w Jaśle . Fotografia M.Pietruszka

 

Biecz . Rynek z renesansowym ratuszem

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie 1970 rok . Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Sygnatura 32-688. Nakład 1000 egz. Fotografia Z . Postępski

 

Biecz . Kościół farny z XV-XVI wieku

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie 1969 rok . Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Sygnatura 32-1375. Druk : PTTK-Zakład Wytwórczy w Jasle. Nakład 2100 egz. Fotografia T.Hermańczyk

 

Biecz . Kościół farny z XV-XVI wieku

Pocztówka kolorowa. Wydanie 1968 rok . Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Fotografia barwna T.Sumiński

 

Biecz. Widok ogólny

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie ok 1970 roku. Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Druk PTTK - Zakład Wytwórczy w Jaśle . Fotografia D.Zawadzki

 

Biecz. Późnorenesansowy ołtarz główny w kościele farnym

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie ok 1970 roku. Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Druk PTTK - Zakład Wytwórczy w Jaśle . Fotografia D.Zawadzki

 

Biecz. Widok na obwarowania spod kościoła parafialnego

Pocztówka fotograficzne w kolorze czarno - bialym. Wydanie 1962 rok. Sygnatura 12-161. Nakład Biuro Wydawnicze " Ruch " . Druk PTTK - Zakład Wytwórczy Foto Pam w Jaśle . Fotografia J.Samek

 

Wydawca . Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze -Zakład Wytwórczy w Jaśle

 

Biecz . Ratusz

Pocztówka fotograficzna w kolorze szarym. Wydanie ok 1955 roku. Nakład Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Druk Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle. Sygnatura 12-088 .Fotografia E.Falkowski

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze szarym. Wydanie ok 1955 roku. Nakład Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Druk Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle. Sygnatura 12-089 .Fotografia T.Ślawski

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze szarym. Wydanie ok 1955 roku. Nakład Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Druk Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle. Sygnatura 12-086 .Fotografia E.Falkowski

 

Biecz . Widok na obwarowania spod kościoła parafialnego

Pocztówka fotograficzna w kolorze szarym. Wydanie ok 1955 roku. Nakład Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Druk Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle .Fotografia J.Samek

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym. Wydanie 1965 rok . Nakład PTTK - Zakład Wytwórczy " Foto Pam " w Jasle . Sygnatura 12- 661 . Nakład 2100 egz. Fotografia T.Sumiński

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym. Wydanie ok 1965 roku . Nakład PTTK - Zakład Wytwórczy Fotowidokówek w Jasle . Sygnatura 12- 089 . Fotografia T.Ślawski

 

Biecz .Renesansowa brama przed Kolegiatą

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym. Wydanie 1967 rok . Nakład PTTK . Druk - Zakład Wytwórczy PTTK w Jasle . Sygnatura 12- 662 . Fotografia T.Sumiński

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym. Wydanie 1967 rok . Nakład PTTK . Druk - Zakład Wytwórczy w Jasle . Sygnatura 12- 086 . Nakład 2100 egz. Fotografia E. Falkowski

 

Biecz . Widok ogólny od południa

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym. Wydanie 1967 rok . Nakład PTTK . Druk - Zakład Wytwórczy w Jasle . Sygnatura 12- 192 . Nakład 2100 egz. Fotografia M.Pietruszka

 

Biecz . Zabytkowe stalle w kościele farnym

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym. Wydanie 1967 rok . Nakład PTTK . Druk - Zakład Wytwórczy w Jasle . Sygnatura 12- 592 . Nakład 2100 egz. Fotografia Z .Postępski

 

Biecz . Widok na obwarowania spod kościoła parafialnego

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym. Wydanie 1967 rok . Nakład PTTK . Druk - Zakład Wytwórczy w Jasle . Sygnatura 12- 161 . Nakład 2100 egz. Fotografia J.Samek

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym. Wydanie ok 1960 roku . Nakład PTTK - Zakład Wytwórczy Fotowidokówek w Jasle . Sygnatura 12- 086 . Fotografia E . Falkowski

 

Biecz . Widok na wieżę "Katowską"

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym. Wydanie 1970 roku . Nakład PTTK - Zakład Wytwórczy w Jaśle . Sygnatura 12- 925 . Fotografia T.Czachowski

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym. Wydanie 1972 roku . Nakład PTTK - Zakład Wytwórczy w Jaśle . Sygnatura 12- 946 . Fotografia G.Russ

 

Biecz . Kawiarnia " u Becza"

Pocztówka-odbitka fotograficzna . Wydanie 1976 roku . Nakład PTTK - Zakład Produkcyjny w Jaśle . Sygnatura B/12-8 . Fotografia T.Czachowski

 

Biecz . Fragment rynku

Pocztówka-odbitka fotograficzna . Wydanie 1977 roku . Nakład PTTK - Zakład Produkcyjny w Jaśle . Sygnatura B/12-6 I-77 . Fotografia T.Czachowski

 

Biecz . Muzeum Regionalne i ratusz z wieżą

Pocztówka-odbitka fotograficzna . Wydanie 1977 roku . Nakład PTTK - Zakład Produkcyjny w Jaśle . Sygnatura B/19-5 w ilości 20 sztuk . Fotografia T.Czachowski

 

Biecz . Widok ogólny

Pocztówka w kolorze biało czarnym . Wydanie ok 1970 roku . Nakład PTTK - Zakład Wytwórczy w Jaśle . Sygnatura 12-924 w ilości 250 szt . Brak podziału widokówkowego . Widokówkę zamówiła Kasztelanka Biecz do przesyłania Życzeń Noworocznych dla pracowników w 1970 roku .Fotografia T.Czachowski

 

Wydawca . Biuro Wydawniczo- Propagandowe RSW Ruch

 

Biecz . 4 widoki

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym. Wydanie 1974 rok. Nakład Biuro Wydawniczo-Propagandowe . Sygnatura 32 - Z -66. Nakład 5000 egz. Fotografia T.Hermańczyk , Z.Postępski

 

Biecz . Kościół farny z XV-XVI wieku

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym. Wydanie 1973 rok. Nakład Biuro Wydawniczo-Propagandowe . Sygnatura 32 - 1375. Nakład 500 egz. Fotografia T.Hermańczyk

 

Bez wydawcy po 1945 roku

 

Biecz .Wieża Ratuszowa

Karta analogowa z 1959 roku w kolorze szarym . Bez podziału pocztówkowego

 

Biecz . Ratusz

Fotografia czarno biała . Wydanie 1964 rok . Fotografia przesyłana w grudniu 1964 roku przez Pracownie Konserwacji Zabytków oddział w Krakowie jako życzenia świąteczne

 

Biecz . Baszta oraz zabytkowa kamienica

Fotografia czarno biała o wymiarach 14 x 8 cm . Wydanie 1955 rok . Z tył opis- Biecz powiat Gorlice -baszta oraz zabytkowa kamienica (własność Ob.Augustyna z Ołpin)

 

Biecz . Ratusz

Fotografia czarno biała o wymiarach 12 x 17 cm . Wydanie ok 1970 roku . Z tyl brak opisu

 

Biecz . Ratusz w remoncie

Fotografia czarno biała o wymiarach 8 x13 cm . Wydanie ok 1960 roku . Z tyl brak opisu

 

Biecz .Wizerunek Matki Boskiej Bieckiej

Pocztówka w kolorze biało-czarnym . Wydanie prywatne ok 1955 roku . Z tyl brak opisu

 

Biecz .Widok ogólny

Wzór pocztówki w kolorze biało-czarnym bez podziału widokówkowego . Wydanie ok 1970 roku . Z tyl pieczątka -Prawa autorskie chronione przez ZAIKS . Autor Marian Zalewski

 

Biecz .Brama Kościoła Parafialnego

Wzór pocztówki w kolorze biało-czarnym bez podziału widokówkowego . Wydanie ok 1970 roku . Z tyl pieczątka -Prawa autorskie chronione przez ZAIKS . Autor Marian Zalewski

 

Biecz . Obrazek w Klasztorze O.O. Reformatów

Wydanie ok 1960 roku . Wymiar 5,5 cm x 9,5 cm . Z tył pieczatka o treści : Matka Boska Łaskami Słynąca w Klasztorze O.O. Reformatów w Bieczu

 

SOWDO-Olkuskie Zakłady Przemysłu Terenowego . Oddz. w Krakowie ul. Lenartowicza 14

 

Biecz. Wesołych Świat

Pocztówka świąteczna . Wydanie ok 1960 roku. Nakład -SOWDO Oddz. Kraków ul. Lenartowicza 14 w ilości 38 tys . Sygnatura E 11 (3112) . Malowała Maria Gabryel-Rużycka

 
 Ostatnia aktualizacja 2023-09-19