Pocztówki do I wojny światowej
Pocztówki z lat 1914-1918
Pocztówki z lat miedzywojennych
Pocztówki po 1945 roku
Pocztówki zwiazane z przemysłem naftowym
 

Wydawca: Ludowe Towarzystwo Gospodarczo Handlowe

 

Gorlice . Widok ogólny

Pocztówka wykonana na folii metalizującej w kolorze ciemno brązowym. Wydanie ok 1900 roku . Nakład : Ludowe Towarzystwo Gospodarczo Handlowe

 

Wydawca: J.Zajączkowski Jasło

 

Gorlice. Rynek

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1900 roku (długi adres) . Wydanie :J.Zajączkowski Jasło

 

Wydawca: Heinrich Nebenzahl Gorlice

 

Gorlice. Rynek - Ringplatz

Pocztówka w kolorze zielono-szarym. Wydanie ok 1900 roku (długi adres) . Nakład Heinrich Nebenzahl Gorlice nr 72999

 

Gorlice. Rynek - Ringplatz nocą

Pocztówka w kolorze ciemno zielonym tzw "księżycówka ". Wydanie ok 1900 roku(długi adres) . Wydawca Heinrich Nebenzahl Gorlice

 

Wydawca: S.Engelberg Gorlice

 

Ogólny widok z Gorlic

Pocztówka w kolorze zielono-szarym. Wydanie ok 1900 roku(długi adres) . Nakład S.Engelberg Gorlice nr 4639

 

Gorlice. Pozdrowienie z Gorlic

Pocztówka w kolorze zielono-szarym. Wydanie ok 1899 roku(długi adres) . Nakład S.Engelberg Gorlice nr 4639

 

Gorlice. Rynek podczas targu

Pocztówka w kolorze ciemno-szarym. Wydanie ok 1900 roku(długi adres) . Nakład S.Engelberg Gorlice nr 26633. Z prawej strony korespondencja i podpis Heinricha Nebenzahla wydawcy pocztówek z Gorlic

 

Wydawca : Alexander Lecker

 

Gorlice. Ulica 3-go Maja

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie ok 1909 roku . Nakład Aleksander Lecker . Wydanie Salon Malarzy Polskich Kraków

 

Gorlice. Park sokolski

Pocztówka w kolorze szarym . Wydanie ok 1909 roku . Nakład Aleksander Lecker . Druk W.P.T.

 

Gorlice. Szpital

Pocztówka wytłaczana . Ręcznie kolorowana . Wydanie ok 1900 roku (długi adres ) . Nakład Aleksander Lecker nr 62634

 

Gorlice . Ratusz i C.K .Poczta

Pocztówka w kolorze szarym. Wydanie 1904 rok (długi adres) . Nakład Alexander Lecker Gorlice

 

Gorlice. Ratusz i C.K.Poczta

Pocztówka w kolorze szarym z napisami w kolorze czerwonym . Wydanie ok 1900 roku ( długi adres ) . Nakład Alexandr Lecker Gorlice nr 46225

 

Gorlice. C.k. Starostwo

Pocztówka wytłaczana . Wydanie ok 1900 roku (długi adres ) . Nakład Aleksander Lecker nr 62635

 

Gorlice. Widok częsci miasta od parku Sokolego

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1900 roku (długi adres) . Nakład Aleksander Lecker Gorlice. Fotografia J.Zajączkowski Jasło

 

Gorlice. Ogólny widok Gorlic

Pocztówka wytłaczana w kolorze jasno brązowym . Wydanie ok 1900 roku (długi adres ) . Nakład Alexander Lecker nr 62633

 

Gorlice. Ogólny widok Gorlic

Pocztówka w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1906 roku. Nakład Alexander Lecker

 

Gorlice. Ogólny widok

Pocztówka w kolorze jasno brązowym z czerwonymi napisami . Wydanie ok 1909 roku. Nakład Alexander Lecker

 

Gorlice. Ogólny widok

Pocztówka w kolorze ciemno zielonym . Wydanie ok 1908 roku. Nakład Alexander Lecker

 

Bez wydawcy do 1914 roku

 

Gorlice. Rynek podczas targu

Pocztówka w kolorze zielono - szarym.Wydanie ok 1900 roku (długi adres) . Brak wydawcy i nakładcy

 

Gorlice. Pozdrowienie z Gorlic z 1905 roku

Pocztówka w kolorze jasno brązowym . Wydanie ok 1905 roku (długi adres -List Otwarty) .Brak wydawcy. Adresat Kazimierz Solecki w Gorlicach

 

Gorlice. Pozdrowienie z Gorlic

Pocztówka secesyjna w kolorze szaro - zielonym . Wydanie ok 1900 roku (długi adres) .Brak nakładcy. Fotografia S.Better Schwarzwasser

 

Gorlice. Pozdrowienie z Gorlic -Fabryka wyrobów chemicznych

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1900 roku(długi adres) . Brak nakładcy i wydawcy

 

Gorlice. Rynek-Ringlpatz

Pocztówka w kolorze jasno zielonym. Wydanie ok 1900 roku (długi adres) . Brak nakładcy i wydawcy

 

Gorlice. Rynek i Rada Powiatowa

Pocztówka w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1900 roku (długi adres) . Brak nakładcy i wydawcy

 

Gorlice. Rynek podczas targu

Pocztówka w kolorze ciemno zielonym. Wydanie ok 1900 roku (długi adres) . Brak nakładcy i wydawcy

 

Gorlice. Rynek-Ringlpatz

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1900 roku (długi adres) . Brak nakładcy i wydawcy

 

Gorlice.Ogólny widok Gorlic

Pocztówka w kolorze ciemno brązowym. Wydanie ok 1900 roku(długi adres) . Brak wydawcy i nakładcy . Fotografia KUNZ&C

 

Gorlice. Gorlice w roku 1899

Pocztówka w kolorze ciemno brazowym. Wydanie ok 1899 roku (długi adres) . Brak nakładcy i wydawcy . Z lewej strony na awersie tylko numer 4639

 

Gorlice. Ogolny widok Gorlic

Pocztówka w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1907 roku. Brak nakładcy i wydawcy. Fotografia KUNZ&C

 

Gorlice. Ogólny Widok

Pocztówka w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1910 roku. Brak nakładcy i wydawcy . Fotografia KUNZ&C

 

Gorlice. Rynek-Ringplatz

Pocztówka w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1910 roku (obieg pocztowy 1912 rok) . Brak nakładcy i wydawcy

 

Gorlice. Ogólny widok

Pocztówka w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1910 roku . Brak nakładcy i wydawcy z tył tylko numer 6973

 

Gorlice. Ulica 3 Maja

Pocztówka w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1910 roku . Brak nakładcy i wydawcy z tył tylko numer 6971

 

Gorlice. Widok z parku sokolskiego

Pocztówka w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1907 roku. Brak nakładcy i wydawcy

 

Gorlice .Widok z parku sokolskiego

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1910 roku. Brak nakładcy i wydawcy

 

Gorlice. Rynek

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1910 roku. Brak nakładcy i wydawcy tylko z tył nr 6972

 

Gorlice. Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze ciemno brązowym. Wydanie ok 1910 roku. Brak nakładcy i wydawcy z tył tylko nr 4.86

 

Glinik Maryampolski

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1913 roku. Brak nakładcy i wydawcy

 

Gorlice . Nowodworze

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1910 roku. Brak wydawcy i nakładcy

 

Gorlice . Nowodworze

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1910 roku. Brak wydawcy i nakładcy

 

Gorlice . Nowodworze

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1909 roku. Brak wydawcy i nakładcy

 

Gorlice . Widok parku sokolskiego

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1908 roku. Brak wydawcy i nakładcy

 

Gorlice . Widok parku sokolskiego

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1910 roku. Brak wydawcy i nakładcy

 

Gorlice . Widok na rynek

Pocztówka fotograficzna w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1900 roku (długi adres) . Brak wydawcy i nakładcy

 

Gorlice . Park

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1913 roku . Brak wydawcy i nakładcy

 

Gorlice . Hotel Centralny i Restauracya

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1910 roku . Brak wydawcy i nakładcy

 

Gorlice . Widok ogólny

Pocztówka w kolorze brązowym . Wydanie ok 1915 roku . Brak wydawcy i nakładcy

 

Gorlice . Dworzec Kolejowy

Pocztówka fotograficzna w kolorze brązowym . Wydanie ok 1905 roku . Brak wydawcy i nakładcy

 

Wydawca: Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach

 

Gorlice. C.K.Gimnazyum

Pocztówka w kolorze brązowym. Wydanie ok 1912 roku. Fotografia J.Turek. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach

 

Gorlice. Widok z Zawodzia

Pocztówka w kolorze brązowym. Wydanie ok 1912 roku. Fotografia J.Turek. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach

 

Gorlice. Ulica Zygmunta Krasińskiego

Pocztówka w kolorze brązowym. Wydanie ok 1912 roku. Fotografia J.Turek. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach

 

Gorlice. Pątnicy z Kisilva na Węgrzech przed Kościołem

Pocztówka w kolorze brązowym. Wydanie ok 1912 roku. Fotografia J.Turek . Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach

 

Gorlice. Szkoła wydziałowa zeńska i ratusz

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach nr 7105

 

Gorlice. Z drogi na Blich

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach nr 7106

 

Gorlice . Widok na miasto

Pocztówka wytłaczana w kolorze ciemno zielonym. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach

 

Gorlice . Rada Powiatowa i Sąd

Pocztówka wytłaczana w kolorze ciemno zielonym. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach

 

Gorlice. Widok ogólny

Pocztówka w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1911 roku. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemniej pomocy nauczycieli w Gorlicach nr 140067

 

Gorlice. Kościół

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach. Fotograf Józef May

 

Gorlice. Szpital

Pocztówka kolorowa. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach. Fotograf Józef May

 

Gorlice. Bursa im. Długosza

Pocztówka kolorowa. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach. Fotograf Józef May

 

Gorlice. Częśc rynku

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1909 roku. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach nr 121804

 

Gorlice. Widok ogólny

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie ok 1909 roku. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemniej pomocy nauczycieli w Gorlicach nr 140067

 

Gorlice. Częśc rynku

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie ok 1909 roku. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach nr 126329

 

Gorlice. Rada powiatowa i Sąd

Pocztówka ręcznie kolorowana. Wydanie ok 1909 roku. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach nr 126328

 

Gorlice. Rada powiatowa i Sąd

Pocztówka w kolorze szarym. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach

 

Gorlice. Park miejski

Pocztówka lakierowana w kolorze jasno zielonym . Wydanie ok 1909 roku. Nakład Księgarnia Towarzystwa wzajemnej pomocy nauczycieli w Gorlicach nr 3237

 

Wydawca: Chaim Kleingut Gorlice

 

Gorlice. Rynek

Pocztówka ręcznie kolorowana. Wydanie 1914 rok. Nakład Ch.Kliengut Gorlice . Druk GGJ nr 7547

 

Gorlice. Widok ogólny

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie 1914 rok. Nakład Ch.Kleingut Gorlice. Druk GGJ nr 7544

 

Gorlice. Ulica Adama Mickiewicza

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie 1914 rok. Nakład Ch.Kleingut Gorlice. Druk GGJ nr 7548

 

Gorlice . C.k.Gimnazyum

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie 1914 rok. Nakład Ch.Kleingut Gorlice. Druk GGJ nr 7546

 

Gorlice. Ulica Adama Mickiewicza

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie 1914 rok. Nakład Ch.Kleingut Gorlice. Druk GGJ nr 7542

 

Gorlice. Rynek

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie 1914 rok. Nakład Ch.Kleingut Gorlice. Druk GGJ nr 7545

 

Gorlice .Ulica 3 Maja

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1912 roku. Nakład Ch.Kleingut nr 9894

 

Gorlice. Ogólny widok

Pocztówka ręcznie kolorowana. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Ch.Kleingut Gorlice nr 2407

 

Gorlice . Ulica Zygmunta Kraśińskiego

Pocztówka ręcznie kolorowana. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Ch.Kleingut Gorlice nr 2410

 

Gorlice-Maryampole . Rafineria nafty i Odlewnia żelaza

Pocztówka ręcznie kolorowana. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Ch.Kleingut Gorlice nr 2414

 

Gorlice . Ulica Władysława Jagiełły

Pocztówka ręcznie kolorowana. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Ch.Kleingut Gorlice nr 2411

 

Gorlice . C.k. Gimnazyum

Pocztówka ręcznie kolorowana. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Ch.Kleingut Gorlice nr 2864

 

Gorlice . C.k . Sąd i Rada powiatowa

Pocztówka ręcznie kolorowana. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Ch.Kleingut Gorlice nr 2863

 

Gorlice . Ulica Władysława Jagielły

Pocztówka ręcznie kolorowana. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Ch.Kleingut Gorlice nr 2862

 

Gorlice . Rynek

Pocztówka w kolrze jasno szarym. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Chaim Kleingut Gorlice nr 4657

 

Gorlice . Park miejski

Pocztówka w kolrze jasno szarym. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Chaim Kleingut Gorlice nr 4655

 

Gorlice . Sokół

Pocztówka w kolrze jasno szarym. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Chaim Kleingut Gorlice nr 4501

 

Gorlice . Sąd i Rada Powiatowa

Pocztówka w kolrze jasno szarym. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Chaim Kleingut Gorlice nr 4656

 

Gorlice . Widok z parku sokolego

Pocztówka w kolrze jasno szarym. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Chaim Kleingut Gorlice nr 4500

 

Gorlice . Ulica Władysława Jagielły

Pocztówka w kolrze jasno szarym. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Chaim Kleingut Gorlice nr 2411

 

Gorlice . Ulica Zygmunta Krasińskiego

Pocztówka w kolorze brązowym . Wydanie ok 1910 roku. Nakład Chaim Kleingut Gorlice nr 2410

 

Gorlice . Rynek

Pocztówka w kolorze brązowym . Wydanie ok 1910 roku. Nakład Chaim Kleingut Gorlice nr 2409. W budynku po lewej stronie obok restauracji jest widoczny szyld sklepu Chaima Kleinguta wydawcy tej pocztówki

 

Gorlice . Ulica 3-go Maja

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie ok 1910 roku. Nakład Chaim Kleingut Gorlice nr 2412

 

Gorlice . Widok ogólny

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie ok 1910 roku. Nakład Chaim Kleingut Gorlice nr 2407

 

Gorlice . Ulica Zygmunta Krasińskiego

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie ok 1910 roku. Nakład Chaim Kleingut Gorlice nr 2410

 

Gorlice. Widok ogólny

Pocztówka w kolorze szarym . Wydanie 1914 rok. Nakład Ch.Kleingut Gorlice. Druk GGJ nr 7544

 

Wydawca: Składnica Kółka Rolniczego Gorlice

 

Gorlice. Ulica Adama Mickiewicza

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie 1915 roku (tuz przed bitwą gorlicką) . Korespondencja mówi już o "mieście gruzów" . Nakład - Składnica Kółka Rolniczego Gorlice . Druk GGJ nr 7548

 

Gorlice . Rynek

Pocztówka w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1915 roku. Nakład - Składnica Kółka Rolniczego Gorlice. Druk GGJ nr 7545

 

Gorlice . Rynek

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie 1915 roku. Nakład - Składnica Kółka Rolniczego Gorlice. Druk GGJ nr 7547

 

Gorlice . Ogólny widok

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie 1915 roku. Nakład - Składnica Kółka Rolniczego Gorlice. Druk GGJ nr 7544

 

Wydawca : Bazar wyrobów krajowych w Gorlicach

 

Gorlice. Widok z północnej strony

Pocztówka w kolorze jasno szarym. Wydanie ok 1907 roku. Nakład Bazar wyrobów krajowych w Gorlicach nr 121801

 

Wydawca: S.E.G.-S.Engelberg Gorlice

 

Gorlice . Rynek

Pocztówka kolorowa. Wydanie ok 1912 roku. Nakład S.E.G.

 

Gorlice . Ulica Adama Mickiewicza

Pocztówka kolorowa. Wydanie ok 1912 roku. Nakład S.E.G.

 

Gorlice. Ogólny widok

Pocztówka kolorowa. Wydanie ok 1912 roku. Nakład S.E.G.

 

Gorlice . Ulica Władysława Jagielły "Sokół" i Kinoteatr

Pocztówka kolorowa. Wydanie ok 1912 roku. Nakład S.E.G.

 

Gorlice . C.k. Urząd Pocztowy i C.k. Starostwo

Pocztówka kolorowa. Wydanie ok 1912 roku. Nakład S.E.G.

 

Gorlice . Rynek

Pocztówka kolorowa. Wydanie ok 1912 roku. Nakład S.E.G.

 

Gorlice . C.k. Gimnazyum

Pocztówka kolorowa. Wydanie ok 1912 roku. Nakład S.E.G.

 

Gorlice . Park sokolski

Pocztówka kolorowa. Wydanie ok 1912 roku. Nakład S.E.G.

 

Gorlice . Park sokolski

Pocztówka kolorowa. Wydanie ok 1912 roku. Nakład S.E.G.

 

Wydawca: Z .Turowicz Gorlice

 

Gorlice. Widok Gorlic

Pocztówka w kolorze ciemno brązowym. Wydanie ok 1907 roku. Nakład Z.Turowicz Gorlice. Fotografia Jabłoński i Sp.

 

Gorlice. Widok "Parku Sokolskiego" w Gorlicach

Pocztówka w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1907 roku. Nakład Z.Turowicz Gorlice.Fotografia Jabłoński i Sp.

 
 Ostatnia aktualizacja 2023-09-19