Pocztówki do I wojny światowej
Pocztówki z lat 1914-1918
Pocztówki z lat miedzywojennych
Pocztówki po 1945 roku
Pocztówki zwiazane z przemysłem naftowym
 

Wydawca . Zarząd Miejski w Gorlicach

 

Gorlice. Widok Ogólny

Pocztówka w kolorze brązowym. Wydanie 1950 rok. Fotografia Julian Łukaszyński . Wydawca Zarzad Miejski w Gorlicach nr M-1-18749 . Nakład 10000 egz

 

Gorlice. Ulica Adama Mickiewicza

Pocztówka w kolorze brązowym. Wydanie 1950 rok. Fotografia Julian Łukaszyński . Nakład Zarzad Miejski w Gorlicach nr M-1-18743 . Nakład 10000 egz

 

Gorlice. Gmach gimnazjalny

Pocztówka w kolorze brązowym. Wydanie 1950 rok. Fotografia Franciszek Ratuszyński. Nakład Zarząd Miejski w Gorlicach nr M- 1-18751 . Nakład 10000 egz

 

Gorlice. Widok od strony północnej

Pocztówka w kolorze brązowym. Wydanie 1950 rok. Fotografia Franciszek Ratuszyński. Nakład Zarzad Miejski w Gorlicach nr M-1-18748 . Nakład 10000 egz

 

Gorlice. Widok od strony południowej

Pocztówka w kolorze brązowym. Wydanie 1950 rok. Fotografia Franciszek Ratuszyński. Nakład Zarzad Miejski w Gorlicach nr M- 1-18747 . Nakład 10000 egz

 

Gorlice. Widok na miasto z targowicy miejskiej

Pocztówka w kolorze brązowym. Wydanie 1950 rok. Fotografia Franciszek Ratuszyński. Nakład Zarząd Miejski w Gorlicach nr M- 1-1875 . Nakład 10000 egz

 

Gorlice . Sad Grodzki i Starostwo Powiatowe

Pocztówka w kolorze brązowym. Wydanie 1950 rok. Fotografia Julian Łukaszyński. Nakład Zarząd Miejski w Gorlicach nr M- 1-18746. Nakład 10000 egz

 

Gorlice. Pawilon restauracyjny w parku miejskim

Pocztówka w kolorze brazowym. Wydanie 1950 rok. Fotografia Franciszek Ratuszyński. Nakład Zarzad Miejski w Gorlicach nr M -1-18752. Nakład 10000 egz

 

Gorlice. Zaułek i ulica Garbarska

Pocztówka w kolorze brazowym. Wydanie 1950 rok. Fotografia Julian Łukaszyński. Nakład Zarzad Miejski w Gorlicach nr M-1- 18745. Nakład 10000 egz

 

Gorlice . Ulica Józefa Stalina

Pocztówka w kolorze brazowym. Wydanie 1950 rok. Fotografia Julian Łukaszyński. Nakład Zarzad Miejski w Gorlicach nr M-1-19744 . Nakład 10000 egz

 

Wydawca . Foto Wydawnictwo PTTK Jasło

 

Gorlice. Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze ciemno szarym. Wydanie 1956 rok. Nakład Foto Wydawnictwo PTTK Jasło nr S-7-5041 . Nakład 3100 szt. Fotografia G.Russ

 

Gorlice. Fragment miasta

Pocztówka fotograficzna w kolorze ciemno szarym. Wydanie 1956 rok. Nakład Foto Wydawnictwo PTTK Jasło nr S-7-5931. Nakład 2100 szt. Fotografia F.Ratuszyński

 

Gorlice. Ratusz

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno szarym. Wydanie 1956 rok. Nakład Foto Wydawnictwo PTTK Jasło nr S-7-5929. Nakład 2100 szt. Fotografia F.Ratuszyński

 

Wydawca. Biuro Wydawnicze Ruch

 

Gorlice. Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna małoformatowa w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1970 roku. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Fotografia J.Jastrzębski

 

Gorlice . Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna małoformatowa w kolorze biało-czarnym . Wydanie 1969 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-1403 w ilości 2000 szt . Fotografia T.Hermańczyk

 

Gorlice . Krajobraz z okolic Gorlic

Pocztówka fotograficzna małoformatowa w kolorze biało-czarnym . Wydanie ok 1970 roku. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-892/C w ilości 2000 szt . Fotografia J.Korpal

 

Gorlice. Nowe budownictwo

Pocztówka fotograficzna małoformatowa w kolorze biało-czarnym . Wydanie 1968 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-351 w ilości 2000 szt . Fotografia J.Korpal

 

Gorlice. Bloki mieszkalne przy ulicy Hanki Sawickiej

Pocztówka fotograficzna małoformatowa w kolorze biało-czarnym . Wydanie ok 1968 roku. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Fotografia J.Korpal

 

Gorlice . Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym . Wydanie ok 1965 roku. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch. Druk - Zakłady Wytwórcze PTTK w Jaśle. Fotografia J.Korpal

 

Gorlice. Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym . Wydanie ok 1970 roku. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-885/C w ilości 5000 egz. Fotografia J.Korpal

 

Gorlice. Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym . Wydanie ok 1968 roku. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch. Fotografia J.Korpal

 

Gorlice. Fragment Parku

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1972 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-1330 w ilości 2000 egz. Fotografia Z .Postępski

 

Gorlice. Fragment miasta

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym . Wydanie 1972 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-1404 w ilości 1000 egz. Fotografia T.Hermańczyk

 

Gorlice. Fragment miasta

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym . Wydanie 1968 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-887 w ilości 3100 egz. Fotografia J.Korpal

 

Gorlice. Hotel i Kawiarnia " Parkowa "

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1970 roku. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Fotografia T.Hermańczyk

 

Gorlice. Widoki miasta

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1969 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-Z-28/C w ilości 10 000 egz. Fotografia T.Hermańczyk

 

Gorlice. Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1962 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Fotografia J.Jastrzębski

 

Gorlice. Fragment parku z mostem wiszącym

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1968 roku. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-875/C w ilości 5000 egz. Fotografia J.Korpal

 

Gorlice. Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1968 roku. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-866/C w ilości 5000 egz. Fotografia J.Korpal

 

Gorlice. Most wiszący

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1965 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Fotografia J.Korpal

 

Gorlice. Most do parku miejskiego

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1962 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Fotografia J.Świndryk

 

Gorlice .Ulica 1 Maja

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1968 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-310 w ilości 3100 egz. Fotografia L.Święcki

 

Gorlice .Ulica 1 Maja

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1971 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-2254 w ilości 2000 egz. Fotografia J.Siudecki

 

Gorlice .Ulica Władysława Jagiełły

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1970 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-888 w ilości 1000 egz. Fotografia J.Korpal

 

Gorlice. Ratusz

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1970 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-569 w ilości 1000 egz. Fotografia J.Jastrzębski

 

Gorlice. Statek M/S "Gorlice"

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1968 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Fotografia J.Uklejewski

 

Gorlice . Rynek

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1970 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Fotografia J.Korpal

 

Gorlice. Ulica 1 Maja

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1963 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-310 w ilości 14 100 egz. Fotografia L.Święcki

 

Gorlice. Ulica 1 Maja

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1964 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch nr 32-309 w ilości 14 100 egz. Fotografia L.Święcki

 

Gorlice. Ulica 1 Maja

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1964 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Fotografia J.Korpal

 

Gorlice. Pomnik Słowackiego w parku miejskim

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1963 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Fotografia J.Chowaniec

 

Gorlice. Kościół renesansowy

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1963 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Produkcja PTTK-Zakład Wytwórczy Foto Pam w Jaśle . Fotografia J.Chowaniec

 

Gorlice. Fragment miasta -schody

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1969 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Sygnatura 32-1401. Produkcja PTTK-Zakład Wytwórczy w Jaśle . Fotografia T.Hermańczyk

 

Gorlice. Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1969 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch w ilości 2000 szt . Sygnatura 32-1396. Fotografia T.Hermańczyk

 

Gorlice . Pierwsza destylarnia Łukasiewicza pod mostem

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1962 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch w ilości 2100 szt . Sygnatura 12-528 . Produkcja PTTK-Zakład Wytwórczy "Foto Pam" w Jaśle . Fotografia J.Chowaniec

 

Gorlice . Ratusz w Rynku

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1967 roku. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch w ilości 5000 egz. Sygnatura 32-884/C. Fotografia J.Korpal

 

Gorlice . Podcienia kamienicy przy ulicy Wróblewskiego

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1969 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch w ilości 2000 szt .Sygnatura 32-1398 . Fotografia T.Hermańczyk

 

Glinik Mariampolski . Dom Kultury Górnika

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1967 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch w ilości 3000 szt .Sygnatura 32-1300 . Fotografia Z.Postępski

 

Gorlice . Ulica Generała Walerego Wróblewskiego

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1970 roku. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Fotografia J.Siudecki

 

Gorlice . Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1972 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch w ilości 1000 szt .Sygnatura 32-1965 . Fotografia Z.Postępski

 

Gorlice . Ulica Wróblewskiego

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1969 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch w ilości 4100 szt .Sygnatura 32-1397 . Fotografia T.Hermańczyk

 

Gorlice . Fragment parku

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1969 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch w ilości 3100 szt .Sygnatura 32-1405 . Fotografia T.Hermańczyk

 

Gorlice . Ulica 1 Maja

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1969 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch w ilości 3100 szt .Sygnatura 32-1395 . Fotografia T.Hermańczyk

 

Gorlice . Hotel " Victoria "

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1969 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch w ilości 2100 szt .Sygnatura 32-1399 . Fotografia T.Hermańczyk

 

Gorlice. Pomnik ku czci Juliusza Słowackiego

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1970 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Fotografia T. Hermańczyk

 

Gorlice. Ulica Ludwika Warynskiego

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie 1969 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch w ilosci 2000 szt. Sygnatura 32-1400 . Fotografia T. Hermańczyk

 

Gorlice. Fragment miasta

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało - czarnym . Wydanie ok 1962 rok. Nakład Biuro Wydawnicze Ruch . Druk PTTK Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle . Fotografia F.Ratuszyński

 

Wydawca . PTTK Zakład Wytwórczy Fotowidokówek w Jaśle

 

Gorlice . Ratusz

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie ok 1960 roku. Sygnatura 12-157 . Nakład PTTK Zaklady Wytwórcze Fotowidokówek w Jasle. Fotografia F.Ratuszyński

 

Gorlice. Kościoł parafijalny

Pocztówka fotograficzna w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1958 roku. Nakład PTTK-Zakłady Wytwórcze w Jaśle nr 12-159a. Fotografia R.Ratuszyński

 

Gorlice. Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1958 roku. Nakład PTTK -Zakłady Wytwórcze w Jasle . Fotografia J.Chowaniec

 

Gorlice. Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze ciemno szarym. Wydanie ok 1958 roku. Nakład PTTK -Zakłady Wytwórcze w Jaśle nr A-43 . Fotografia D.Zawadzki

 

Gorlice . Kapliczka z 1664 roku

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie ok 1960 roku . Nakład PTTK - Zaklady Wytwórcze Fotowidokówek w Jasle. Fotografia J.Chowaniec

 

Gorlice .Fragment miasta

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie ok 1962 roku. Sygnatura 12-158 . Nakład PTTK Zaklady Wytwórczy w Jasle. Fotografia F.Ratuszyński

 

Gorlice . Pomnik Słowackiego w Parku Miejskim

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie ok 1962 roku . Nakład PTTK Zaklady Wytwórcze Fotowidokówek w Jasle. Fotografia J.Chowaniec

 

Gorlice . Liceum Ogólnokształcące

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie ok 1962 roku . Nakład PTTK Zaklady Wytwórcze Fotowidokówek w Jasle. Fotografia J.Chowaniec

 

Gorlice . Widok od ulicy Wróblewskiego

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie ok 1962 roku . Nakład PTTK Zaklady Wytwórcze Fotowidokówek w Jasle. Fotografia J.Chowaniec

 

Gorlice . Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie ok 1960 roku. Sygnatura 12-029 . Nakład PTTK Zaklady Wytwórcze Fotowidokówek w Jasle. Fotografia G.Russ

 

Gorlice . Wnetrze muzeum regionalnego PTTK

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie 1970 roku. Sygnatura 12-780 . Nakład PTTK Zaklad Wytwórczy w Jasle. Fotografia J.Korpal

 

Gorlice . Most do parku miejskiego

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie 1960 roku. Sygnatura 12-521 . Nakład PTTK Zaklad Wytwórczy Fotowidokówek w Jasle. Fotografia J.Świndryk

 

Gorlice . Pierwsza destylarnia Łukasiewicza pod mostem

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie 1960 roku. Sygnatura 12-528 . Nakład PTTK Zaklad Wytwórczy Fotowidokówek w Jasle. Fotografia J.Chowaniec

 

Gorlice . Nowe podcienia

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie ok 1960 roku. Sygnatura 12-532 . Nakład PTTK Zaklad Wytwórczy Fotowidokówek w Jasle. Fotografia J.Chowaniec

 

Gorlice . Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym w dużym formacie o wymiarach 22x10,8 cm. Wydanie ok 1960 roku. Sygnatura 12-520 . Nakład PTTK Zaklad Wytwórczy Fotowidokówek w Jasle. Fotografia J.Swindryk

 

Wydawca . PTTK-Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" w Jaśle

 

Gorlice . Widok od ulicy Wróblewskiego

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym. Wydanie 1962 rok. Sygnatura 12-530. Nakład PTTK-Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" w Jaśle w nakładzie 2600 szt. Fotografia J.Chowaniec

 

Gorlice . Kapliczka z 1664 roku

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym. Wydanie 1964 rok. Sygnatura 12-287. Nakład PTTK-Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" w Jaśle w nakładzie 1100 szt. Fotografia J.Chowaniec

 

Gorlice . Fragment miasta

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo - czarnym . Nakład PTTK-Zakład Wytwórczy "Foto-Pam" w Jaśle . Fotografia J.Świndryk

 

Wydawca . Biuro Wydawniczo - Propagandowe RSW

 

Gorlice . Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie 1974 rok. Nakład Biuro Wydawniczo-Propagandowe w ilości 2000 egz. Fotografia J.Siudecki

 

Gorlice . Plac Armii Czerwonej

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie 1974 rok. Nakład Biuro Wydawniczo-Propagandowe . Fotografia J.Siudecki

 

Gorlice .Kościoł Parafialny

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie 1974 rok.Sygnatura 32-2253 . Nakład Biuro Wydawniczo-Propagandowe w ilości 1000 egz. Fotografia J.Siudecki

 

Gorlice .Fragmenty miasta

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie 1974 rok.Sygnatura 32-Z-65 . Nakład Biuro Wydawniczo-Propagandowe w ilości 4000 egz. Fotografia J.Siudecki i T.Hermańczyk

 

Gorlice .Państwowy Dom Rencistów

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym. Wydanie 1974 rok.Sygnatura 32-2802 . Nakład Biuro Wydawniczo-Propagandowe w ilości 1000 egz. Fotografia Z. Postępski

 

Wydawca . Krajowa Agencja Wydawnicza

 

Gorlice. Ratusz w Rynku

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo-czarnym. Wydanie ok 1975 roku. Nakład Krajowa Agencja Wydawnicza. Fotografia J.Siudecki

 

Gorlice. Państwowy Dom Rencistów

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo-czarnym. Wydanie 1975 roku. Nakład Krajowa Agencja Wydawnicza w ilości 500 egz . Fotografia Z.Postępski

 

Gorlice. Plac Armii Czerwonej

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo-czarnym. Wydanie 1975 roku. Nakład Krajowa Agencja Wydawnicza w ilości 2000 egz . Fotografia J.Siudecki

 

Gorlice. Fragment miasta

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo-czarnym. Wydanie 1975 roku. Nakład Krajowa Agencja Wydawnicza w ilości 1000 egz .Syg 32-1404. Fotografia T.Hermańczyk

 

Gorlice. Widoki miasta 4 obrazkowa

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo-czarnym. Wydanie 1976 roku. Nakład Krajowa Agencja Wydawnicza w ilości 2000 egz .Syg 32-Z-46. Fotografia T.Hermańczyk , Z.Postępski, J.Siudecki

 

Gorlice. Plac Armii Czerwonej

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo-czarnym. Wydanie 1976 roku. Nakład Krajowa Agencja Wydawnicza w ilości 1000 egz .Syg 32-2607. Fotografia J.Siudecki

 

Gorlice. Fragment parku

Pocztówka fotograficzna w kolorze bialo-czarnym. Wydanie ok 1975 roku. Nakład Krajowa Agencja Wydawnicza . Fotografia T.Hermańczyk

 

Bez wydawcy po 1945 roku

 

Gorlice . Fragment miasta

Fotografia w kolorze biało-czarnym o wymiarach 13 x 13 cm . Wykonanie ok 1955 roku . Na rewersie pieczątka fotografa - Gustaw Russ - Jasło Rynek 16

 

Gorlice . Widok na miasto

Fotografia w kolorze biało-czarnym o wymiarach 10 x 16 cm . Wykonana w 1968 roku . Na rewersie opis i data 6 październik 1968 rok

 

Gorlice . Herb

Pocztówka kolorowa. Wydanie ok 1960 roku Brak wydawcy . Oprawcowanie graficzne St.Chrapkowski

 

Gorlice . Łaskami słynąca figura Pana Jezusa

Fotografia w kolorze biało-czarnym o wymiarach 13 x 9 cm . Wykonanie ok 1975 roku . Brak wydawcy

 

Gorlice . Wesołych Świąt

Pocztówka fotograficzna w kolorze biało-czarnym o wymiarach 13 x 9 cm . Wykonanie ok 1956 roku . Brak wydawcy

 

Gorlice .Most Wiszący

Wzór pocztówki w kolorze biało-czarnym bez podziału widokówkowego . Wydanie ok 1970 roku . Z tyl pieczątka -Prawa autorskie chronione przez ZAIKS . Autor Marian Zalewski

 
 Ostatnia aktualizacja 2022-04-30