Pocztówki do I wojny światowej
Pocztówki z lat 1914-1918
Pocztówki z lat miedzywojennych
Pocztówki po 1945 roku
Pocztówki zwiazane z przemysłem naftowym
 

Bez wydawcy do 1945 roku

 

Gorlice . Pozdrowienie z Gorlic

Pocztówka litograficzna w kolorze jasno brązowym. Wydanie ok 1898 roku (długi adres ) . Obieg pocztowy 1898 rok. Brak wydawcy i nakładcy - na awersie tylko numer 1598

 

Maryampole . Widok ogólny

Pocztówka w kolorze jasno zielonym. Wydanie ok 1900 roku (długi adres) . Brak wydawcy i nakładcy

 

Maryampole . Widok ogólny

Pocztówka w kolorze ciemno szarym . Wydanie ok 1904 roku (długi adres) . Brak wydawcy i nakładcy

 

Maryampole . Widok ogólny

Pocztówka fotograficzna w kolorze jasno brązowym . Wydanie ok 1903 roku (długi adres) . Brak wydawcy i nakładcy

 

Maryampole . Widok ogólny

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1910 roku . Brak wydawcy i nakładcy

 

Gorlice . Szyby naftowe w okolicy

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1940 roku . Brak wydawcy i nakładcy

 

Gorlice . Szyb naftowy

Fotografia w kolorze jasno szarym o wymiarze 8,5x11,5 cm. Wydanie ok 1940 roku . Brak wydawcy i nakładcy . Z tyl opis -Gorlice 21 październik 1943 rok

 

Wydawca : Księgarnia Towarzystwa wzajemniej pomocy nauczycieli w Gorlicach

 

Glinik maryampolski. Rafinerya nafty

Pocztówka lakierowana w kolorze ciemno brązowym. Wydanie ok 1910 roku. Nakład Ksiegarnia Towarzystwa wzajemniej pomocy nauczycieli w Gorlicach nr 20740 a

 

Wydawca : S.Engelberg Gorlice

 

Glinik maryampolski. Rafinerya i warsztaty Galicyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego

Pocztówka kolorowa. Wydanie ok 1910 roku. Nakład S.Engelberg Gorlice

 

Glinik maryampolski. Rafinerya i warsztaty Galicyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego

Pocztówka podwójna . Wydanie ok 1910 roku. Nakład S.Engelberg Gorlice

 

Wydawca : Alexander Lecker

 

Maryampol -Glinik Mariampolski . Rafineria

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie ok 1902 roku (długi adres). Nakład Alexander Lecker Gorlice

 

Maryampol -Glinik Mariampolski . Rafineria

Pocztówka w kolorze ciemno szarym . Wydanie ok 1908 roku. Nakład Alexander Lecker Gorlice

 

Wydawca : Tadeusz Kwieciński

 

Glinik Maryampolski . Ogólny widok warsztatów

Pocztówka ręcznie kolorowana . Wydanie ok 1914 roku . Nakład Tadeusz Kwieciński . Fotografia Józef Maj. Druk GGJ

 

Wydawca : P.Roth Maryampol

 

Glinik - Maryampolski . Widok ogólny

Pocztówka w kolorze jasno szarym . Wydanie ok 1915 roku . Wydawca : P.Roth Maryampol

 

Glinik - Maryampolski . Pożar zbiornika ropy

Pocztówka kolorowa . Wydanie ok 1911 roku . Wydawca : P.Roth Maryampol

 
 Ostatnia aktualizacja 2022-04-30